0492-389194

Nieuwbouw

Incidenteel maken wij nieuwbouw, maar alleen als deze ons uitdaagt. Het moet de moeite waard zijn het vakmanschap van onze mensen hiervoor in te zetten en het ontwerp moet bijzonder genoeg zijn om op lange termijn gezien te worden als cultuur- of bouwhistorisch waardevol. Dat kan zijn door het achterliggende verhaal van het pand of door bijzondere detaillering en materialisering.