0492-389194

De Weyst

Vanaf 1850 bouwden de minderbroeders Kapucijnen hun klooster in Handel. Sinds 1984 is Stichting de Weyst eigenaar van het Rijksmonument en zij leven volgens de uitgangspunten en idealen van Mahatma Gandhi en Lanza del Vasto, die gebaseerd zijn op vredeswerk, een rechtvaardige en geweldloze samenleving en met respect voor het milieu en de natuur. Voor ons een fijne omgeving om ook komend jaar weer het metsel- en voegwerk te onderhouden, met hulp van door de RCE verleende SIM subsidie.