0492-389194

Gemeentehuis Gemert

In opdracht van de gemeente Gemert-Bakel restaureren wij samen met leidekkersbedrijf van de Kimmenade het gemeentehuis aan het prachtige Ridderplein in Gemert. Metsel- en voegwerk, natuursteen, lood- en zinkwerk, leibedekking, smeedwerk en het carrillon worden aangepakt om er weer jaren tegen te kunnen!

Onder de schil van het gemeentehuis (met bordestrap) gaat de riante negentiende-eeuwse neo-klassieke villa schuil die de gemeente in 1926 kocht. Deze villa is hier in de jaren 1878-1879 gebouwd door Willem van Schijndel, die zich kort na 1870 als één der eersten in Noord-Brabant toelegde op de fabricage van margarina (kunstboter). De villa van Willem van Schijndel is indertijd verrezen op de plaats van herberg 'In de ridder Sint Joris', al bekend vanaf 1549. Schuin achter het pand, waar nu de hoofdingang ligt van het gemeentehuis, ging je naar de bij de herberg behorende bierbrouwerij. Rond 1600 waren er aan het Ridderplein (toen officieel nog 'Plaetse of 'Merckt' geheten) al vier 'brouwhuizen' gevestigd, maar de naar Sint Joris genoemde herberg was eeuwenlang de belangrijkste. Hotel De Keizer betrok zijn bier van St. Joris en het had zijn eigen hopveld, waar nu de buurt Hopveld ligt.

Terug naar het gemeentehuis. De huidige aanblik dateert van een verbouwing onder leiding van architect Jan Magis (Helmond) die een aanvang nam een paar maanden voor de Duitse inval (10 mei 1940). In 1941 kwam die verbouwing gereed. Boven in de noordelijke zijgevel en ook in het hardsteen van het gemeentewapen boven de entree, zien we nog gaten van bomscherven uit de herfst van 1944.