0492-389194
Ons werk "ons werk: ambacht met aandacht!"

Monumentenzorg is onze kernactiviteit. Sober, doelmatig en met de nadruk op kwaliteit is de wijze waarop we onze werkzaamheden uitvoeren. Omdat bouwen draait om u als opdrachtgever zien wij in goede samenwerking de belangrijkste voorwaarde voor een succesvol bouwproject. In die samenwerking zien wij graag vakmanschap van alle partijen.

Ons werk

 

Bij een volledige restauratie of renovatie overtuigen wij u graag eerst een historische waardestelling uit te laten voeren alvorens te starten met ontwerpen of verbouwen. Zo krijgt u inzicht in de bijzondere kenmerken van uw pand, en waarom het de moeite waard is om deze te behouden. Een goede architect neemt deze geschiedenis mee als één van de uitgangspunten voor zijn ontwerp, naast zijn kennis van materialen, detaillering, licht- en luchttoetreding en gebruiksgemak. Een goed ontwerp is de beste basis voor een goede uitvoering. Wij dragen er zorg voor dat die uitvoering gebeurt zoals deze bedoeld is, zodat in het eindresultaat de inzet van alle partijen zichtbaar is.

Monumentenonderhoud beslaat een groot deel van onze werkzaamheden. Regelmatig onderhoud houdt uw pand in betere conditie en is goedkoper dan het eerst verder te laten vervallen en het dan grootschalig aan te pakken. Denk bijvoorbeeld aan het vervangen van een kapotte dakpan, het herstellen van een verzakte vloer of het vervangen van loodaansluitingen. Maar ook voor een kostenraming voor het oplossen van de gebreken uit het monumentenwachtrapport of het opstellen van een instandhoudingsplan voor de komende jaren komen wij graag bij u langs.

Een specialisme van ons is het verplaatsen van historische schuren, als behoud op locatie niet mogelijk blijkt. Waardestelling, documenteren, demonteren, tijdelijk opslaan en herbouw. Gebint- en kapconstructies maar ook complete wanden verplaatsen we om maximaal bouwsporen te behouden. Vanuit onze kennis over historische schuren in Brabant maken wij ook nieuwe schuren. Een prachtig voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld de zestien-eiken schuur. Volledig uit ter plaatse gekapt eikenhout geconstrueerd maar eigenlijk gewoon een aloude dwarsdeelschuur, waarvan er zoveel in Brabant staan, en daardoor vanzelfsprekend in het landschap.

De kwaliteit van onze werkzaamheden borgen wij door te werken met ervaren eigen vakmensen en deze steeds bij te blijven scholen. Daarnaast werken wij graag volgens de uitvoeringsrichtlijnen van de Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg.