0492-389194

Pachthoeve abdij Postel

Ontwerp: John van Lierop architectuur - bouwhistorie - restauratie, Tilburg.

Het bestaande woonhuis brachten we terug naar de situatie zoals deze was in de jaren 1930 - met hedendaags comfort. Uitvoerig kleurenonderzoek door de architect lag aan de basis van de restauratie van het interieur van het voorhuis en bij de uitvoering maakten we (her)gebruik van zorgvuldig bij elkaar gezochte historische bouwmaterialen.

De voormalige koeienstal in het achterhuis is straks een moderne villa. Herinneringen aan vroeger gaan hier hand-in-hand met moderne materialen en robuuste elementen. Vakmanschap zorgt voor de juiste balans. De herbestemming raakt daarmee precies de juiste toon.